Villa Tranquilo

Vårt vuxenboende är avsedd för personer som behöver en trygg och lugn plats i en annars omvälvande tillvaro. I syftet att anpassa våra tjänster mot klienternas behov har vi  möjlighet att individuellt tillämpa olika metoder och koncept.  Vårt boende ligger vacker belägen vid lantlig miljö i utkanterna a Göteborg.


Placering: hela Sverige


Kapacitet: 8 platser


Upphandlat:


Boendeansvarig: Faduma Awil
Telefon: 070 – 8924646
E-postfaduma@anicareab.se