pic_anicare_5

RESURSBOENDE

Våra insatser kan vara både väldigt korta och lite längre, från ett enstaka besök till ett mer omfattande arbete. Om arbetet är mer omfattande träffar vi ungdomen ifråga och gör en behovsinventering, där vi bestämmer vad vi ska jobba med och under hur lång tid. Den inledande insatsperioden varar normalt i tre månader. Vid insatsperiodens slut gör personalen och ungdomen en utvärdering, för att se om vi uppnått de bestämda målen eller om det behövs en förlängning.

Vi erbjuder
Vardagshandledning av konsulenter/coacher som har löpande kontakt med ungdomarna och genomför hembesök varje vecka eller oftare vid behov.
Mentor som stöttar och vägleder resurspersonen i sitt uppdrag med individen.
Träffar med andra som jobbar med resursboende för information och utbyte av erfarenheter.
Utbildning och handledning

RTM: Realiserat Teckenekonomiskt Motivationssystem med en kognitiv ekonomiträning.
Kognitiv Lärlingsutbildning och/eller skolgång (upp till 8 timmar varje vardag)
Ett administrativt team som stöttar upp resursperson med uppdraget, ger utbildning, samordnar och håller i alla kontakter med uppdragsgivare.
Jourtelefon dygnet runt kopplat till placeringen med möjlighet till extra personal dygnet runt.