FAND – huset

FAND huset heter så efter initialerna på alla de kvinnor hos oss som arbetat med att iordningställa huset.

Vi erbjuder ett vackert nyinrett boende i hemlik miljö centralt beläget i östra Göteborg för pojkar och flickor mellan 13 och upp till 17 år. Vårt hem är ett HVB boende med sammanlagt sex platser, som alla är omsorgsfullt inredda. Vackra samlingslokaler och ett stort trivsamt kök. Till boendet hör även en skyddad inner gård med larm och kameraövervakning.

 

Målgruppen för FAND-Huset är tjejer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller är i behov av annat form av skydd. Vi tar också emot kvinnor, gravida eller nyblivna mammor i akut behov av bostad med stöd. Verksamheten är bemannad dygnet runt, och visst vi har IVO tillstånd.

 


Upptagningsområde: hela Sverige


Kapacitet: 6 platser


Tillstånd: IVO tillstånd


Platsansvarig: Faduma Awil
Telefon: 070 – 8924646
E-post: faduma@anicareab.se


;