Vi på Ani Care har ett starkt engagemang i frågor som berör mångfald och kulturellt möte. Vi själva kommer från olika länder och är kvinnor som förstår att omsorg ges bäst när man också förstår hur.

Allt sedan vårt start har vi engagerat oss i att förverkliga en vision inom omsorg som handlar om att nå alla medborgare oavsett etnisk bakgrund.

Vi såg ett behov av att förstå den svenska omsorgen utifrån flera perspektiv än den som varje svensk person känner sedan barnsben. Många som kommer till vårt land behöver förstå att den omsorgen som Sverige utformat är till för alla som behöver den.

Vårt företag har successivt vuxit in i uppdraget att utforma flera olika former av boenden och samtidigt återinvestera i verksamheten de medel som omsorgen tillbringar.

Vi på Ani Care vill ta ansvar för de som arbetar och för de som vi står till förfogande för.