Author: Ramon

07 feb Life Quality

Life Quality     Människan är en sociokulturell varelse som söker stimulans livet ut för att uppleva mening och trivsel med sin existens…    Under hela vår moderna historia har det förekommit folkvandringar. Ett otal av dessa har haft krig och tragedier som springande orsak. Människan som varelse har både haft förmågan att förinta...

Read More

04 okt Portugal 2013 road-trip gallery

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Read More

04 okt Josh Woodward – Already There

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Read More

04 okt Supernatural FX Showreel

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

Read More