BARNEN I CENTRUM

... vi vill att du ska lyckas
Vi arbetar med barn/ungdomar:

  • Som är i behov av orientering i det nya samhället de kommer till.
  • Som behöver integrationsstöd.
  • Som väntar på uppehållstillstånd.
  • Som behöver en familj att bo hos som förstår och ger dem omsorg.

KUNSKAP & ENGANGEMANG

... vi kan och förstår vårt uppdrag
Det nya samhället ställer många frågor som behöver få svar. Många frågor har sin bakgrund i det livet som lämnas bakom. Vi förstår att hantera och finna svar som är förankrade i kunskap och erfarenhet.

... till människans tjänst
Vi är ett företag som arbetar med ensamkommande flyktingbarn i familjehem. Vår erfarenhet och kunskap om bemötande av barn från alla delar av världen ger oss unika möjligheter att placera barnen i rätt familj. Vi förfogar över en omfattande resurskatalog av familjer som är godkända av vår egen kvalitetsgranskning.

ENSAMKOMMANDE

... men långt ifrån ensam
Vi arbetar med ensamkommande barn, flickor och pojkar, i alla åldrar. Vi erbjuder dem familjehem som är granskade av våra egna socialsekreterare och som genomgår utbildning i hur det är att ta emot ensamkommande flyktingbarn.
KONTAKTA OSS
... vi finns nära dig
Hör med oss om våra arbetsmetoder, system och kvalitetssäkring. Vi har utarbetat en plattform för kommunikation mellan alla partner som är inblandade så att våra barn får den bästa kommunikation och underlag för förverkligande av sina ambitioner.
TELEFON
031-422866
0707-464694

 

BESÖKSADRESS
Backa Bergögata 14
422 46 Hisings Backa
Västra Götalands län